Datacenterboom i Europa 5 december 2019

Datacenterboom i Europa medför utmaningar – men möjligheter för Norden

Antalet nätbaserade tjänster som har ett stort behov av högpresterande datacenter ökar över hela världen. Denna betydande tillväxt har också lett till ett ökat energibehov, för att kunna tillgodose kundkraven på hög hastighet och tillgänglighet överallt.

Men, det har också inneburit att vi fått upp ögonen för den skadliga inverkan – i form av växande miljöpåverkan – som världens datacenter har. Den successivt ökande allmänna kunskapen om hur energislukande datacenter är, har lyckligtvis tvingat allt fler datacenteraktörer att fokusera hårdare på att bygga sina datacenter så gröna som möjligt. Men det återstår fortfarande många problem att lösa – inte minst kring just energifrågan.

Gröna datacenter uppe på agendan

I början av december gick konferensen Datacloud Nordic 2019 av stapeln i Köpenhamn, och även där var vikten av gröna datacenter var ett hett debattämne. Under ett panelsamtal mellan ett antal molnleverantörer och aktörer i datacenterbranschen betonades vikten av klimatsmarta anläggningar och tjänster, viket förstås enbart är positivt. Men det är också tydligt att branschen står inför en hel del utmaningar i sin strävan efter att vara så klimatsmarta som möjligt.

På den nordiska marknaden är vi – tack vare vår väl utbyggda vattenkraft – väl rustade för en miljövänlig drift av datacenter i regionen. På så vis kan vi fokusera på ytterligare steg i miljöarbetet, som att återvinna överskottsenergi, hitta energieffektivare kyllösningar och liknande. Det gör oss som också till en mycket attraktiv marknad för datacenterplaceringar och investeringar. 

Svårt hitta tillräckligt med förnybar energi

Dessvärre ser det inte så ljust ut i andra delar av Europa och världen. Vi har tidigare till exempel rapporterat om kinesiska datacenters mycket skadliga användande av kolkraft för driften, men faktum är att energifrågan är ett problem på de flesta marknader som inte har god tillgång till miljövänlig vattenkraft. Framför allt handlar det om att vi inom en snar framtid behöver hitta lösningar för lagring av förnybar energi (som till exempel sol- och vindkraft), vilket är en stor tröskel att ta sig över för att helt kunna fasa ut användandet av fossila energikällor.

Sammantaget talar detta i nuläget för att utbyggnaden av gröna datacenter i Norden kommer att fortsätta – men paneldeltagarna tryckte också på att detta kommer att ställa krav på en högre konnektivitet i vissa nordiska regioner. Det räcker helt enkelt inte med att bara ligga geografiskt ”rätt” och kunna erbjuda 100 procent förnybar energi, övrig infrastruktur måste också utvecklas för att palla trycket. Och där släpar vi delvis efter jämfört med vissa regioner med datacenternav i framför allt Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. 

Nya datacenter ger rekordökning av kapacitet

Men datacentermarknaden visar som sagt inga tecken på mättnad – tvärtom ökar nybyggnationen av datacenter i hela Europa. Och i och med detta når förstås även energiförbrukningen nya höjder. Den europeiska datacentermarknaden är på väg att rapportera en kapacitetsökning på 200 MW (megawatt) under 2019 – den högsta registrerade ökningen hittills – bara Frankfurt ensamt registrerar kommer att, som den första europeiska regionen någonsin, att registrera en ökning med 100 MW på ett år, enligt Los Angeles-baserade CBRE, världens största kommersiella fastighetsföretag.

Efterfrågan drivs av behovet av så kallade hyperscalers, men även företagens efterfrågan på colocation-anläggningar fortsätter att öka. CBRE pekar på att dagens företag i en allt högre grad kommer att använda colocation som en del av sin hybrid-IT-arkitektur, vilket gör att man förväntar sig en fortsatt stark tillväxt på det området. Men, menar CBRE, dessa rekordnivåer på de stora europeiska marknaderna medför också utmaningar. Framför allt handlar det om att tillgång till ledig mark i populära datacenternav, som erbjuder närhet till både god kraftinfrastruktur och fiberrutter, är mycket begränsade.

Hård konkurrens om attraktiv mark för datacenter

Effekterna av dessa etableringshinder är att datacenteraktörer antingen väljer att bygga på nya och ibland oprövade platser, eller tävlar aggressivt om markpriser i datacenternaven. Spelar vi i Norden alla våra kort rätt, finns det med andra ord ännu mer som talar för en expansion här. För byggbar mark, det saknar vi ju trots allt inte. Vilket också kännetecknas av att jättar som Microsoft och Amazon har investerat kraftigt i att bygga på svensk mark det senaste året. 

Även finansinstitut förutspår kraftigt ökade investeringar i europeiska datacenter under de kommande 24 månaderna. Enligt en ny undersökning från den globala advokatbyrån DLA Piper förutspår hela 92 procent av de tillfrågade investerarna att det totala värdet på investeringar i Europas datacenterinfrastruktur kommer att öka med i snitt 29 procent de kommande två åren. Redan under det första halvåret 2019 har man sett en märkbar ökning av investeringarna med 1 miljard euro, vilket kan jämföras med en ökning med totalt 1,5 miljarder euro för hela 2018.


Läs även:
Så var Miljöstrategidagarna 2019
Molnet en miljöbov – men behöver inte vara det
Därför satsar Binero Group fullt ut på hållbar IT
Framtiden för datacenter är grön
Greenpeace slår larm om kinesiska datacenter 

Läs vidare
Visa alla artiklar