case SaaS hosting

Mobilestories grundare

Casefakta: Mobile Stories

Som startup och mindre bolag har Mobile Stories behov av en skalbar och kostnadseffektiv plattform där Bineros egna publika moln Binero.Cloud med dess effektivitet är en optimal lösning. Ovanpå det ligger ett manageringspaket från Binero, som gör att Mobile Stories inte behöver bry sig om driften alls – utan helt kan fokusera på utvecklingen av sin applikation.

Viktigt för Mobile Stories i valet av leverantör var att datat finns i Sverige, då kunderna till mesta dels är skolor. Även Bineros klimatsmarta datacenter och hållbarhetsarbete är viktiga värden och krav för Mobile Stories att leva upp till detta kundsegment. Binero har också kunnat erbjuda ett mycket nära samarbete med Mobile Stories utvecklare, i form av stöd och bollplank.  Det har inneburit möjligheten till snabb och smidig hjälp vid behov, utan att behöva anlita konsultfirmor.

Mobile Stories ger unga näsa för nyheter

I en värld som domineras av smartphones, sociala medier och digitala nöjen har många ställt sig frågan om det ens är möjligt att engagera unga målgrupper i nyhetsläsning. Mobile Stories vände på den frågeställningen och lät ungdomar själva bli nyhetsproducenter med hjälp av ett digitalt verktyg och en publiceringsplattform. Lösningen ligger i Bineros eget publika moln Binero.Cloud som – utöver maximal skalbarhet och kostnadseffektivitet – är en helsvensk molnlösning där all data endast lyder under svensk lagstiftning och GDPR.

Mobile Stories startades 2015 med syftet att ge unga en ökad förståelse för hur journalistik blir till och ge dem möjligheten att utveckla sitt källkritiska tänkande genom att själva producera innehåll.

– I vårt jobb som reporter och fotograf möttes vi allt oftare av en skepsis till medier och journalister, inom vissa grupper av unga. Mediers allt stramare budgetar gav reportrarna mindre utrymme att ge sig ut på fältet. Vi fick höra av unga att de inte kände igen sig i den bild som medierna förmedlade, säger Lotta Bergseth, VD och grundare Mobile Stories, tillsammans med Jenny Sköld.

Dagens unga är minst sagt vana att själva skapa material och är i mångt och mycket redan sina egna publicister. Men genom Mobile Stories får de även lära sig att publicera på ett ansvarsfullt och proffsigt sätt. De får också insikter och kunskap om nyhetsvärdering och vikten av såväl källkritik som att vinkla och sovra.

Till sin hjälp har de Mobile Stories publiceringsverktyg som utbildar dem i medie- och informationskunnighet – samtidigt som de får producera sitt skolmaterial som proffsiga artiklar. Längs vägen får de guidning och hjälp att skapa bättre innehåll, till exempel med hjälp av tips från några av Sveriges ledande journalister, redaktörer och fotografer. Förutom den inbyggda kunskapen har verktyget också olika roller och behörigheter för elever, lärare eller bibliotekarier.

Molnlösningen – betalar bara för det som används

För att Mobile Stories ska kunna leverera sin tjänst krävs förstås en hel del tekniskt ”under huven”. Lösningen som Binero levererar bygger på ett applikationskluster som automatiskt skalar upp vid tillfälliga trafikökningar.

– Utmaningen var att bygga något som skulle vara både skalbart och kostnadseffektivt, då Mobile Stories får stora temporära strömmar av användare och besökare, säger Patrik Axelsson, CSO på Binero Group.

Att det i Bineros lösning går enkelt och snabbt att skala både upp och ner vid behov gör att Mobile Stories bara betalar för de resurser som faktiskt behövs. Hela lösningen som används ligger i Bineros eget publika moln Binero.Cloud som – utöver maximal skalbarhet och kostnadseffektivitet – är en helsvensk molnlösning där allting lagras enbart på lagras på svensk mark.

– Att vi sedan adderat vårat manageringspaket ovanpå detta gör att kunden inte behöver bry sig om driften alls utan helt kan fokusera på utvecklingen av sin applikation, förklarar Patrik Axelsson.

Presentation IT i skolan Lotta Bergseth , Jenny Sköld - PDF Free ...

Det tekniska samarbetet fungerar bra och vi har fått stöd i både enklare tekniska frågor och vid mer komplexa situationer. Vi är också mycket glada över att Binero tar miljöfrågorna på allvar och att servrarna ligger i Sverige. Detta är viktigt för våra kunder, säger Lotta Bergseth, VD och grundare Mobile Stories.

 

Från Bineros sida är man lika positiva till hur samarbetet har utvecklats.

– Det är alltid kul att arbeta med start-ups med stora ambitioner och en stor potential att växa. Dessutom är det ett lovvärt initiativ med ett högre syfte. Därför är det för oss en ynnest att få vara med som en nyckelleverantör på den resan och bidra med ett affärsvärde som stöttar Mobile Stories fortsatta framgång, säger Patrik Axelsson.

Längs vägen har Mobile Stories också haft en del andra tekniska utmaningar. Några har kunnat lösas medan andra krävt vissa kompromisser.

– Att skolor har dålig uppkoppling har gjort att vi till exempel inte kan tillåta uppladdning av stora bildfiler. Sedan har alla skolor och kommuner olika sätt att hantera sina verktyg via olika skolplattformar. Detta gör att vi som leverantör behöver anpassa oss till skolornas och kommunernas vardag. I och med att vi har fått fler kunder så har vi lärt oss att hantera utmaningarna och har nu hittat en modell som fungerar, berättar Lotta Bergseth.

Hur skulle ni i framtiden vilja utveckla ert erbjudande rent tekniskt?

– En AI-redaktör som avlastar lärarna och hjälper eleverna med språk och guidar dem utifrån nuvarande kunskapsnivå hade varit fint. Vi skulle också vilja erbjuda delar av vår lösning med kamratgranskning, checkfrågor, fält för källor med motivering av källans trovärdighet samt inbyggda tips till alla som publicerar sig på nätet. Det skulle till exempel kunna kopplas till sociala medier för att ”kvalitetsstämpla” innehåll, en form av medborgarjournalistik.

Mer om Mobile Stories – skapar egna redaktioner

Arbetet startar med att läraren, bibliotekarien eller annan ansvarig skapar en grupp i Mobile Stories verktyg och bjuder in sina elever med en kod. Eleverna väljer in varandra som ”medskapare” eller ”kamratgranskare” och bildar en liten redaktion kring varje artikel. Eleverna kan sedan anta olika roller i arbetsgruppen, som till exempel researcher, skribent eller fotograf. Därefter kan gruppen under ”redaktionsmöten” diskutera exempelvis vinkel, case, lämpliga intervjupersoner samt vilken form de vill presentera sitt material i. Sedan är det dags att börja insamlingen av information och starta produktionen.

Det finns i dagsläget åtta artikelmallar i Mobile Stories verktyg: podd, film, debattartikel, reportage, nyhetsartikel, recension, krönika och bildspel, med tillhörande förklaring av respektive mall. Eleverna fyller på sitt material i olika boxar för element som ingress, bilder, brödtext, film, ljudklipp och källor. Vid varje tillagd källa finns en rad att fylla i för att reflektera över den specifika källans trovärdighet.

När artikeln börjar ta form kan eleverna trycka fram en testartikel för att se hur artikeln skulle se ut vid eventuell publicering. Om allt är i sin ordning följer sedan checkfrågor kopplat till varje artikeltyp, kamratgranskning och redaktörens godkännande. När läraren eller bibliotekarien godkänt en artikel för publicering får eleven själv trycka på knappen för att publicera sin artikel på en eller flera sajter i det rikstäckande nätverket, ett ”community” för skolor och kommuner som tar ungas röster på allvar.

– Vi vill ge unga i hela landet en möjlighet att ta del av varandras tankar, idéer och åsikter och öppna för utbyte utanför den egna kretsen. Mobile Stories medieplattform är också en kanal mellan unga och vuxenvärlden. Här kan inte bara kompisar, släkt och vänner kan ta del av materialet utan även de som fattar beslut som rör ungas vardag. I tider då samhället förändras snabbt finns också ett stort värde i att ta del av ungas erfarenheter, problemformuleringar och lösningar. Deras röster kan ge samhället kunskap om hur framtiden kommer att formas, säger Lotta Bergseth.

Mobile Stories på en mässa

Elever från Strömstads gymnasium deltar i redaktionsmöte under Bokmässan i Göteborg.

Skolan ett självklart val

Att Mobile Stories valde att rikta sig mot skolan var naturligt, eftersom det helt enkelt är den enda platsen där det går att nå i stort sett alla unga i målgruppen.

– Nu har vi ett innovativt publiceringssystem som under 2020-2022 kommer användas av 15 000 ungdomar runt om i landet. Vi är med i inkubatorn Reach for Change och får där stöttning och vägledning av en rad proffsiga experter, bland annat gällande effektmätning.

Som första svenska initiativ stöttas Mobile Stories nu också i projektet ”Empower young people with media and information literacy” av Google.org.

– Detta gör det möjligt för oss att ge Mobile Stories verktyg till skolor och områden där vi ser att vi kan göra störst skillnad. Vi hjälper också till med implementering, utbildar lärare samt anpassar vårt verktyg för en bredare målgrupp inom ramen för projektet, säger Lotta Bergseth.

Hon berättar att möjligheterna som Mobile Stories erbjuder har tagits emot mycket positivt av såväl elever som lärare.

– Eleverna tycker att artiklarna blir proffsiga och lärare vittnar om att elever jobbar på extra hårt eftersom möjligheten till publicering finns. Vi har hela tiden också varit noga med att ta tillvara på användarnas input och utvecklat tjänsten efter deras behov. Detta arbetssätt tror vi ger nöjda användare, att de känner att de är ”med på resan” och bidrar.

Letar fler målgrupper

Nu jobbar Mobile Stories vidare med utvecklingen inom ramen för det projekt som man har tillsammans med Google.org. Man har också börjat snegla på andra länder och andra målgrupper.

– Vi jobbar för att göra verktyget tillgängligt för en bredare målgrupp, till exempel gällande språkstöd, interaktion via ”polls” och ”gamification” för att göra användarna uppmärksamma på den egna utvecklingen.

– Vi ser oss som ett folkbildande verktyg som kan integreras i den miljö där användarna befinner sig, till exempel på organisationers eller arbetsplatsers befintliga plattformar. Verktyget och plattformen kan redan idag användas i olika typer av projekt eller workshops där unga ingår, till exempel på bibliotek eller i föreningar. Vi skulle ändå vilja bredda vårt koncept och letar därför efter ett företag eller en organisation som vill att deras medarbetare eller medlemmar ska berätta ”stories” med en ny version av vårt verktyg anpassad efter deras egna verksamheters behov gällande kommunikation, intern eller extern. Med en lyckad pilot skulle vi så småningom kunna nå även vuxna med de här viktiga frågorna, fortsätter medgrundaren Jenny Sköld.

Läs vidare

Se fler case

Colocation – rätt val för M’Labs

M’Labs är ett innovationsdrivet företag som verkar i skärningspunkten mellan traditionell utveckling och designbyråer. De hjälper sina kunder med allt från produktdesign till webbutveckling, digital marknadsföring och...