Case SaaS hosting

Installation, underhåll och felsökning

Oavsett vilken typ av applikation din verksamhet bygger på eller själva är beroende av, så är den i rätt händer hos Binero. Vi sköter installation, underhåll och felsökning. Många företag upplever att applikationer kan vara tröga och ha långa svarstider, vilket lätt skapar irritation bland medarbetarna och kostar pengar. Vi har kompetensen och ser till att applikationsdriften alltid flyter optimalt.

Vi står också för all kontakt med applikationsutvecklarna. Vi är SPOC (Single Point Of Contact) och du får en sammanhållen kontaktyta. Vi sköter samarbetet med alla inblandade tredjepartsleverantörer och löser fel via dem eller på egen hand. Det betyder att du bara behöver ha kontakt med en enda part: oss. När du kontaktar oss vet vi precis hur din helhetssituation ser ut. Du slipper drunkna i information från applikationsleverantörerna och hålla ordning på en lång rad supportkontakter. Vi tillhandahåller högkvalitativ support av både hård- och mjukvara.

Fakturering, bokföring, säljstatistik, planering och prestandaövervakning är bara några exempel på applikationer som vi kan ta ett helhetsansvar på. Har du frågor om applikationer eller vill veta mer om hur det fungerar? Vi berättar gärna mer om möjligheterna med applikationsdrift, så tveka inte att kontakta oss! Titta gärna på ett exempel av vårt arbete med applikationsdrift.