case IT-Outsourcing

Casefakta: RP Kontorsinredning

Binero har satt upp mobila arbetsplatser i molnet, där hela IT för RP Kontorsinredning – inklusive ett flertal applikationer, system och fjärrskrivbordsfunktion – är samlad. Utöver detta levererar Binero även ett virtuellt nätverk och en brandvägg, för att hantera kommunikationen i molnet. Hela miljön bevakas dygnet runt av Bineros driftsteam och RP har också tillgång till Bineros servicedesk för support.

RP räddar miljön – möbel för möbel

RP Kontorsinrednings affärsidé bygger på att rädda kontorsmöbler och inredning från att gå en alltför tidig död till mötes. Genom att återvinna och rekonditionera begagnad utrustning motverkas onödigt resursslöseri och företag kan spara pengar samtidigt som de gör miljön en stor tjänst. RP:s snabba tillväxt krävde flexibel teknik och därför har Bineros skalbara tekniska lösningar varit av stor vikt för hela företaget.

RP Kontorsinredning är utan tvekan en verksamhet som rönt allt större intresse från kunderna. Under sitt första år omsatte RP under en miljon kronor – under 2019 var omsättningen uppe i 108 miljoner kronor och man hade 74 heltidsanställda.

– Hela samhället anpassar sig till ett hållbart tänk. Vi möter fler och fler partners som vill arbeta hållbart med oss. Vid starten var det bara en fråga om pris. Vi är med i många grupper för att öka förståelse för vad företag kan göra i sitt hållbarhetsarbete. Fler och flera är villiga att agera, säger John Hultberg, som startade RP Kontorsinredning tillsammans med Lars Hörnqvist 2004.

Givet RP:s starka tillväxt har pålitliga och skalbara tekniska lösningar varit av stor vikt för hela företaget.

– Att till exempel snabbt och enkelt kunna addera användare har för oss varit väldigt betydelsefullt.

Genom Binero har RP satt upp mobila arbetsplatser i molnet, där hela kontorets IT – inklusive ett flertal applikationer, system och fjärrskrivbordsfunktion – är samlad. Utöver detta har man även ett virtuellt nätverk och brandvägg som hanterar kommunikationen i molnet. Hela miljön bevakas dygnet runt av Bineros driftsteam och RP har också tillgång till Bineros servicedesk för support av både stort och smått.

Det tekniska stödet är fantastiskt, vi får alltid snabba svar med bra lösningar, säger John Hultberg, grundare av RP.

Den svåraste utmaningen har enligt John Hultberg varit att maximera tillgängligheten och flexibiliteten, men i dag anser han att man nått den nivå man vill ha.
– Det vi ser att vi vill göra i framtiden är att öka tillgängligheten ytterligare genom att kunna jobba ännu mer direkt i mobila enheter.

Att Binero också har ett starkt fokus på hållbarhet var viktigt för RP i valet av leverantör.

– RP startades för att minska slöseriet i företag och organisationer. Vi lever som vi lär och därför beaktar vi miljö- och hållbarhetsaspekten i alla våra val.

Mer om RP Kontorsinredning

Att köpa kontorsmöbler och inredning innebär flera avväganden. Pris, livslängd och hållbarhet är några av nyckelfaktorerna, och ofta kan det verka svårt att få allt. Dessutom har det länge funnits ett väsentligt svinn där fullt funktionella möbler och inredning kasseras på grund av nyköp, flytt eller ombyggnad.

När RP startades 2004 var ambitionen att få bukt med slöseri kring elektronikprodukter, och bidra till en ökad hållbarhet hos företag och organisationer. När RP sedan fick en förfrågan om att ta hand om kontorsmöbler var det startskottet för en ny inriktning.

– En utlösande händelse var när Posten flyttade från sin lokal på Vasagatan i Stockholm. Posten hade hyrt in väktare som vaktade de containrar där det slängdes fullt funktionsduglig kontorsinredning. Vi tänkte att någon måste göra något åt detta, säger medgrundaren John Hultberg, och fortsätter:

– Vi ser kontorsinredning som en långsiktig resurs och arbetar för att andra också skall se den så.

Konceptet med begagnad kontorsutrustning kan möjligen kännas lite ovant – och vissa har en förutfattad mening att utrustningen är sliten och ofräsch. Det är dock långt ifrån sanningen – RP rengör, putsar och funktionstestar varje möbel minutiöst. Resultatet blir inredning i toppklass som ofta är 50–70 procent billigare än motsvarande nya. Kunden får dessutom minst ett års garanti på sina köp.

–Ofta står företagen vi hjälper inför en flytt eller omstrukturering men allt fler väljer att jobba med oss för att de vill ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Ett exempel på det är Telia, som vi hjälper med allt ifrån att fräscha upp kontorsstolar till att vi levererar inredning till ett nytt hållbart kontor.

Att RP är ett företag för framtiden råder det ingen tvekan om – men det återstår en hel del arbete för att få med alla på tåget.

– Vi möter dagligen företag och organisationer som tycker att vi har en superbra affärsidé som verkligen ligger i tiden. Men det är fortfarande mycket prat och lite handling från företag, stat och kommun. Det hoppas vi kunna ändra på i framtiden, säger John Hultberg.

Läs vidare

Se fler case

Colocation – rätt val för M’Labs

M’Labs är ett innovationsdrivet företag som verkar i skärningspunkten mellan traditionell utveckling och designbyråer. De hjälper sina kunder med allt från produktdesign till webbutveckling, digital marknadsföring och...