Master Design

Master Design tar kundrelationer till nästa nivå

En av de snabbast växande delarna av reklambranschen är det som brukar gå under beteckningen produktmedia, enkelt förklarat produkter som på olika sätt stärker varumärkens relationer och kommunikation. Master Design har varit i branschen i över 30 år och är idag en av Sveriges största leverantörer av produktmedia. De har sett hur branschen både förändrats och utvecklats.

Från profilkläder till vattenflaskor och muggar, pennor, skyltar och dekaler, paraplyer, godis och mycket, mycket mer som bär varumärkens logotyper eller tillfälliga kampanjbudskap – produktmedia har blivit allt viktigare för att nå ut till kunder och konsumenter. Produktmedia är ett media som växt kraftigt de senaste åren och som i dag utgör 8,3 procent (6,3 Mdr SEK 2018) av den totala reklamkakan.

– Vi representerar ett media som konsumenten aktivt vill ta emot och även är oerhört positivt inställd till, och många använder produktmedia dagligen. Vi ser att det finns ett stort behov av vårt media och de värden det tillför för företag och organisationer säger Roger Lobergh, inköps- och hållbarhetschef på Master Design.

Att konsumenten aktivt vill ta emot produktmedia, till skillnad från tv-reklam som enkelt kan zappas bort, mailutskick som kanske aldrig ens öppnas eller reklamblad som snabbt slängs i soporna, innebär att produktmedia väldigt ofta är ett starkare alternativ för att lyfta ett varumärke. Dessutom används merparten av produkterna också längre än 12 månader, enligt en stor branschundersökning från 2017. På så sätt är det också ett hållbart alternativ.

– Vi har jobbat med hållbarhet i många år och möter allt oftare frågeställningar och tuffare krav från marknaden och vi är övertygade om att vi behöver fortsätta utvecklas för att kunna möta framtida kravställningar. Vår uppgift är att få marknaden ännu mer medveten om produktmedias fantastiska egenskaper och att det i allra högsta grad bidrar till hållbara värderingar. Rätt använt ersätter det ofta annan konsumtion, bidrar till ökad friskvård, stärker teamkänslan, bidrar till mer motiverade medarbetare samt stärker varumärket och dess kommunikation.

Gått över till helhetskoncept

Roger Lobergh förklarar att man tidigare var ett bolag som, i likhet med resten av branschen, till stor del pratade produkt och pris, men att man idag växlat över till att erbjuda mer omfattande konceptlösningar – som innefattar såväl kommunikation, logistik, distribution och annat – med ett tydligt fokus på att hjälpa kunderna att förstärka sina relationer med hjälp av produktmedia.

– När vi startade var det ganska låg kvalitet på produktmedia, ofta präglades det av lite slit-och-släng-tänk. Nu för tiden ställer våra kunder helt andra krav på kvalitet, kreativitet och hållbarhet. Det segment vi bearbetar kräver att vi är väl pålästa om kundernas affärsmodeller och varumärken och sedan kan berätta deras historia genom produktmedia.

Det handlar med andra ord om långsiktig varumärkesuppbyggnad – snarare än att enbart trycka upp någon enstaka produkt med en logotyp och dela ut på en mässa. Företag kan i dag ha många hundra relationer att underhålla samtidigt, men tiden räcker inte till för att alltid vara på plats eller vårda alla relationer lika mycket. Det är där Master Designs erbjudande kommer in i bilden på ett naturligt sätt.

– Vi tror på att relationer bygger starka varumärken och genom produktmedia kan organisationer förstärka sina relationer med både kunder och anställda även när de inte har möjlighet att närvara, på samma sätt som kraften och uppskattningen i att skicka blommor, men där buketten i stället kan ersättas med en rolig, funktionell eller personlig produkt där vår kund är den tydliga avsändaren. Vårt fokus och uppdrag är därför att hjälpa kunden att förtydliga och paketera deras budskap, vilket leder till en ökad försäljning, medlemsantal eller varumärkesbyggnad. Vår passion är att uppleva kundens utveckling genom effekten av det vi gör. Att se glädjen och resultaten som det medför. Då har vi nått vårt mål, säger Roger Lobergh.

Vill hitta den optimala lösningen

Master Designs filosofi är därför att inte bara vara en automatisk mottagare, producent och leverantör av produktmedia, utan att ta en tydligare partnerroll för att finna den optimala lösningen för varje enskild kund. Detta åstadkommer man genom att ställa många och detaljerade frågor till kunden för att identifiera mål och behov. Det ger Master Design rätt grund för att inte bara ta fram en snygg eller rolig produkt – utan även en produkt som skapar verkligt mervärde för kundens verksamhet.

Efter den grundliga analysen tar Master Designs kreativa team sedan fram förslag på produkter och designer som passar kunden. Till exempel kan det handla om att man i stället för en vanlig t-shirt med företagsnamnet över bröstet kan designa ett specialmotiv som skapar ökad nyfikenhet kring kundens verksamhet.

När vi får vara kreativa så är det inte många som säger nej till vårt erbjudande, säger Roger Lobergh, men framhåller också vikten av den lärorika uppföljningsfasen, där man kontrollerar och jämför resultatet med målbilden man hade inför implementeringen.

Master Design har som sagt också ett stort och genuint fokus på hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

– Hållbarhetsarbete måste bygga på ett genuint engagemang och inte vara något påklistrat säljbudskap. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i vårt ledningssystem genom ISO 9001 och ISO 14001 och vi arbetar med det på många olika plan och nivåer. Det absolut viktigaste är att vi hela tiden bidrar till ökad kunskap och därmed ökad medvetenhet, vilket leder till att individer kan ta nya bättre beslut jämfört med gårdagen, förklarar Roger Lobergh.

Även om Master Design givetvis anammat nya digitala verktyg som skapat nya möjligheter för kunder att snabbt och enkelt anpassa och beställa produkter, betonar han att det personliga mötet och relationer fortfarande är navet i verksamheten.

– Naturligtvis har digitaliseringen påverkat oss på många sätt och vi överväger alltid nya verktyg och plattformar för att se om det digitala kan hjälpa oss att bli effektivare och en ännu bättre samarbetspartner. Men det finns också risker med att bli för digitala och det får aldrig skepa på bekostnad av vår värdegrund att vara kundorienterade.

Tekniken viktig för tillväxten

I takt med att tekniken gått framåt samtidigt som Master Design förändrats har man givetvis också fått nya behov och tekniska krav som behöver tillgodoses. När man inledde samarbetet med Binero handlade det initialt om saker som klientsupport, antivirus och en Exchange-lösning. Men de senaste åren har Binero hjälpt till med en migrering till Office 365, samt tagit över Master Designs trådlösa nätverk, brandväggar och satt upp cloudservrar och en lösning där kontorets nätverk är direktuppkopplat till molnet.

– Binero har varit en långvarig trygghet där det tekniska stödet alltid har varit tillgänglig. Allt från mindre behov i den dagliga driften till helhetslösningar i större projekt. De senaste fyra åren har vi gjort större initiativ till att utveckla vår verksamhet ur ett tekniskt perspektiv samt även gjort satsningar för tekniska lösningar ut mot våra kunder. Under denna period har Binero också bidragit med en nödvändig säkerhet till vår dagliga verksamhet och tekniska tillväxt, säger Roger Lobergh.

Att Binero också satsar fullt ur på att erbjuda så hållbara IT-lösningar som möjligt är för Master Design också en viktig aspekt av samarbetet.

– Utifrån hur vi själva utvecklat vårt hållbarhetsarbete genom åren, så känner vi oss trygga och stolta över att även våra partners har ett starkt engagemang inom hållbarhet, vilket Binero påvisat med sitt nya klimatsmarta datacenter där våra servrar är placerade.

Roger Lobergh berättar att man genom åren ställts inför en del tekniska utmaningar, inte minst handlade det om att hitta rätt balans gällande tekniska lösningar för en bransch som inte har varit helt mogen för det.

Det var en utmaning att modernisera och paketera tekniska lösningar inom produktmedia, som tidigare har varit en väldig traditionell och industriell bransch. Även utvecklingen av vårt aktuella affärssystem har behövt skräddarsys för vår unika verksamhet då inga befintliga lösningar har varit lämpliga.

Han förklarar att del av Master Designs strategiska plattform är att bli starkare på digitala tjänster som är relaterade till den primära verksamheten.

– Att kunna erbjuda en större bredd av it-relaterade tjänster är något vi starkt strävar efter. Vi har noterat början till en större efterfrågan hos våra kunderoch har för närvarande flera utvärderingar av lösningar som kan bli aktuella i framtiden. Skräddarsydda lösningar som är unika för våra kunder i form av mobila appar och SaaS är något vi ser i vår framtid, där målet med dessa är att optimera flöden med fokus på ökad hållbarhet i olika processer .

Master Designs övergripande vision är att vara den bästa partnern för kreativ och hållbar produktmedia – och genom företagets starka kundfokus och kreativt skräddarsydda lösningar, tillsammans med hållbarhet och miljöhänsyn i alla led, är det enkelt att konstatera att man gör allt för att leva upp till den visionen.