case IT-Outsourcing

Casefakta: Karo Pharma

Karo Pharma har en hybrid molnlösning från Binero, där vi bland använder våra cloud connect lösningar (VLAN) för kopplingar mellan olika molnlösningar. Vi kopplar även samman Karo Pharmas olika kontor med snabba och säkra nätverkstekniker, som styrs centraliserat från våra säkra datacenter. Genom Binero har Karo Pharma också olika anpassade lagringslösningar för att hantera mycket data på både ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Binero är SPOC (single point of contact) för Karo Pharma och samarbetar då med flera olika leverantörer och integratörer. Karo Pharma använder vår servicedesk till alla IT-relaterade ärenden, som följs upp utifrån SLA-nivåer. Bineros servicedesk äger alla ärenden oavsett om det gäller ren användarsupport, ekonomiärenden eller driftproblem. Servicedesken hanterar dessa ärenden dygnet runt, året om i nära samarbete med övriga funktioner i företaget. Tekniker på plats för kontorsrelaterade IT-problem finns tillgängliga under fasta tider.

Karo Pharma – produkter som förbättrar människors hälsa och livskvalitet

Karo Pharma inriktar sig framförallt på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och receptfria produkter till konsument. Deras produkter finns idag tillgängliga i över 30 länder. Karo Pharma har en hybrid molnlösning hos Binero, som även sköter flertalet IT-funktioner och hanterar all support. Engagemanget har genom åren, i takt med Karo Pharmas tillväxt och uppköp av andra bolag, successivt utökats.

Karo Pharma

Karo Pharma är ett börsnoterat hälsovårdsföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Bineros åtagande för Karo Pharma sträcker sig tillbaka till år 2012; vid den tiden Swereco, som efter ett uppköp och sammangående bildade Karo Pharma år 2016. I dag sköter Binero flertalet IT-funktioner åt Karo Pharma och hela supporten. Engagemanget har genom åren, i takt med Karo Pharmas tillväxt och uppköp av andra bolag, successivt utökats.

Karo Pharma har en hybrid molnlösning från Binero, där vi bland använder våra cloud connect lösningar (VLAN) för kopplingar mellan olika molnlösningar. Vi kopplar även samman Karo Pharmas olika kontor med snabba och säkra nätverkstekniker, som styrs centraliserat från våra säkra datacenter. Karo Pharma har filserver både i molnet och lokalt, med samma nätverk på alla platser och hela vägen in i molnet. Alla data lagras i ett säkert och helsvenskt privat moln i Bineros svenska datacenter. Samtliga Karo Pharmas servrar använder vår partner Veeams högpresterande system för backup. Vi sköter både övervakning och underhåll av hela nätverket, inkl. MPLS mellan kontor, redundanta brandväggar, IPSEC-tunnlar, switchar och annan nätverksutrustning.

Totalt hanterar vi ett 30-tal servrar åt Karo Pharma, med fullt driftsansvar och underhåll. Bland de applikationer som Binero sköter den centrala driften av återfinns:

  • Office 365
  • Ekonomisystem med tillhörande databas
  • E-handelsapplikation
  • System för kvalitetssäkring
  • Tidrapportering
  • Lagerhantering

Säkerhet och proaktivt arbete

Karo Pharma hanterar känslig information och vi har därför byggt hela miljön redundant och bakom egna brandväggar med förlängda LAN ut till kundens olika kontor. Hela miljön övervakas och testas av oss. Vi utför kontinuerligt tester och riskanalyser av miljön. Detta är en central del av vårt arbete med informationssäkerhet – något som vi också är certifierade för enligt ISO 27001.

Vi övervakar såväl servrar och klienter som nätverk och trådlöst nätverk. På så vis kan vi snabbt identifiera problem innan de orsakar driftstörningar eller bekymmer för Karo Pharmas olika användare. Vi använder olika programvaror som larmar oss, därefter vidtas antingen automatiska åtgärder eller manuell handpåläggning.

Service och support

Vi agerar SPOC (single point of contact) för hela Karo Pharma, vilket även inkluderar bokning av konsult på plats samt eskalering ner till driftstekniker. Allt sker utan några mellanhänder eftersom Binero äger allt från support och drift till själva infrastrukturen och datacentret där data lagras. Karo Pharma använder vår servicedesk till alla IT-relaterade ärenden, som följs upp utifrån SLA-nivåer. Bineros servicedesk äger alla ärenden oavsett om det gäller ren användarsupport, ekonomiärenden eller driftproblem. Servicedesken hanterar dessa ärenden dygnet runt, året om i nära samarbete med övriga funktioner i företaget. Tekniker på plats för kontorsrelaterade IT-problem finns tillgängliga under fasta tider.

Läs vidare

Se fler case

Colocation – rätt val för M’Labs

M’Labs är ett innovationsdrivet företag som verkar i skärningspunkten mellan traditionell utveckling och designbyråer. De hjälper sina kunder med allt från produktdesign till webbutveckling, digital marknadsföring och...