Mendly

Så gör Mendly terapi mer lättillgängligt

Digital terapi har, i likhet med många andra nätbaserade vårdformer, tagit rejäl fart de senaste åren. En ny aktör är Mendly, som är ensamma i Sverige om att erbjuda en smidig app som ger användarna enkel tillgång till vad man benämner som meddelandeterapi, kombinerat med möjligheten att boka direktsamtal via chatt, telefon eller videosamtal.

Mendly grundades 2018 av VD:n Sebastian Ralph och CTO:n Eric Andrén. Som KBT-terapeut hade Sebastian Ralph haft förmånen att hjälpa många människor som varit i behov av en förändring. Dock hade han upplevt att många människor efterfrågade något mer lättillgängligt och långsiktigt än det som en schemalagd tid i veckan på en mottagning erbjuder. Hans upplevelse och tankar kring detta var fröet till det som senare skulle bli Mendly. Målet var kort och gott att revolutionera hur människor använder terapi, genom att erbjuda en mer lättillgänglig, långsiktig och flexibel lösning.

Sebastian Ralph, VD Mendly

– Att jobba med förändring är krävande, tar tid och kan inte alltid schemaläggas. Vi är säkra på att meddelandeterapi kommer hjälpa många människor världen över till ett lyckligare liv, säger Sebastian Ralph, medgrundare och VD för Mendly.

 

Marknaden för nätbaserad terapi har växt enormt kraftigt i flera delar av världen. Inte minst i USA där en tjänst som Talkspace, som är en av Mendlys inspirationskällor, har över en miljon användare och flera tusen terapeuter knutna till sig.
Under våren 2019 presenterade Mendly en stor undersökning, utförd av Ipsos Norm, som visade att fyra av tio svenskar vill träffa en terapeut, men att många ändå inte gör det eller vet hur de ska gå tillväga. De främsta anledningarna till att många avstår terapi är att det upplevs som för dyrt eller på grund av att de inte har tid. Många uppger också att de är rädda för att öppna upp sig, och att det känns pinsamt och tabu att söka terapeutisk hjälp. Bristande tillgänglighet är annan stor orsak och många står antingen i kö för att få träffa en terapeut eller uppger att det inte finns någon mottagning i deras närhet och att de därför vet inte var de ska vända sig.
Genom att erbjuda meddelandeterapi i mobilen, en enhet som de allra flesta av oss bär med oss i princip dygnet runt, vill Mendly förändra terapin och sänka trösklarna till att människor faktiskt ska få hjälp. I Mendlys app kan användaren skicka meddelanden till sin terapeut var som helst och när som helst, i vetskap om att terapeuten svarar minst en gång varje vardag. Om användaren har behov av mer tid med sin terapeut går det även att boka 25 minuter långa direktsamtal som äger rum via chatt, telefon eller videosamtal.
Mendly finns tillgängligt via mobilapp för iOS och Android. Efter att en användare har laddat ned appen och loggat in med hjälp av mobilt BankID, matchar Mendly användaren med en terapeut som passar de önskemål som angivits i matchningsprocessen. Alla anslutna terapeuter hos Mendly är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter.

I appen finns också tillgång till alla de KBT-verktyg som användaren och terapeuten arbetar med. Det finns även en behandlingsplan som både visar användarens nuvarande position i terapin och vilka kommande steg som väntar. Terapeuten har självklart tystnadsplikt och hela Mendlys tjänst genomsyras av ett starkt fokus på integritet.
Att det finns många fördelar med nätbaserad terapi är tydligt, inte minst genom den respons som Mendly fått av både användare och terapeuter.
Vi vet att denna typ av terapi fungerar minst lika bra som traditionell terapi. Bra exempel på detta är de flertal studier som gjorts i ämnet med gott resultat samt att båda våra inspirationskällor Talkspace och Better Help i USA har lyckats bra med att etablera sig på kort tid, säger Eric Andrén, medgrundare och CTO på Mendly, och fortsätter:

Eric Andrén, CTO Mendly

– Vi har väldigt tät kontakt med våra terapeuter genom våra öppna kanaler för att stämma av och vi uppskattar deras feedback. Det är otroligt viktigt att vi hör hur de upplever tjänsten då de är vår yttersta kontakt med våra användare. Samtliga terapeuter är väldigt positiva till det här arbetssättet då det låter dem ha flexibla arbetstider, fylla ut luckor i deras vanliga scheman och de får en extrainkomst.

Han menar att den främsta fördelen med meddelandeterapi är att användare har kontinuerlig kontakt med sin terapeut.
– Du behöver inte boka en tid, ta dig till en mottagning eller vänta flera veckor för att prata om något som du känner precis nu. Känslor kan inte schemaläggas.
Att veta att själva terapin fungerar är förstås en sak, men att få tjänsten att fungera rent tekniskt är förstås en helt annan utmaning. Till skillnad från många av sin konkurrenter har Mendly byggt sin tjänst helt själva istället för att köpa in något färdigt.
– Detta medförde självklart utmaningar i form av att vi var tvungna att lära oss mycket på egen hand, jobba långa dagar och nätter och själva lösa problem som uppstår. Samtidigt är det precis det som är charmen med att vara utvecklare. Fördelen med att bygga ett eget system är att vi har full kontroll över koden och kan göra de förändringar vi vill, när vi vill. Det återspeglar hur vi ser på vårt arbete och på vårt mål att på lång sikt ändra hur människor går i terapi och göra det tillgängligt för alla. Vårt mål har aldrig varit att snabbt få ut något på marknaden för att göra en snabb profit. Kvaliteten är viktigast, säger Eric Andrén.

– Du behöver inte boka en tid, ta dig till en mottagning eller vänta flera veckor för att prata om något som du känner precis nu. Känslor kan inte schemaläggas.
Att veta att själva terapin fungerar är förstås en sak, men att få tjänsten att fungera rent tekniskt är förstås en helt annan utmaning. Till skillnad från många av sin konkurrenter har Mendly byggt sin tjänst helt själva istället för att köpa in något färdigt.
– Detta medförde självklart utmaningar i form av att vi var tvungna att lära oss mycket på egen hand, jobba långa dagar och nätter och själva lösa problem som uppstår. Samtidigt är det precis det som är charmen med att vara utvecklare. Fördelen med att bygga ett eget system är att vi har full kontroll över koden och kan göra de förändringar vi vill, när vi vill. Det återspeglar hur vi ser på vårt arbete och på vårt mål att på lång sikt ändra hur människor går i terapi och göra det tillgängligt för alla. Vårt mål har aldrig varit att snabbt få ut något på marknaden för att göra en snabb profit. Kvaliteten är viktigast, säger Eric Andrén.

Användarnas del i tjänsten har Mendly valt att hålla väldigt enkel och användarvänlig så att innehållet är lätt att ta till sig. Terapeuternas del ställer däremot högre krav i form av vad de behöver kunna utföra för att sköta sitt arbete på att effektivt sätt.
– I mobilen har du begränsat utrymme, men vi har på ett bra och överskådligt sätt lyckats få in allt som de behöver, förklarar Eric Andrén.

Under uppstartsfasen ställdes Mendly inför många beslut kring tekniken, både hur den skulle levereras och vem man skulle samarbeta med.
– När vi började sökandet efter en partner för vår hosting gick vi först till de som låg närmast till hands i minnet som Google och AWS. Efter ett antal frustrerande möten med dem där de fick oss att kännas som obetydliga på grund av vår storlek som kund, började vi tänka om. Fanns det någon annan leverantör av detta som är mindre men ändå väl etablerad? Då slog det mig att jag använt mig av Binero för länge sedan i mindre projekt. Efter lite research av vad Binero Solutions erbjuder idag kändes det som en perfekt match. Både om man ser till vad Binero Solutions erbjuder och hur de prissatt sina tjänster – men också hur de tänker kring hållbarhet och miljömål.

Att valet till slut föll på Binero Solutions som partner är något som Mendly aldrig ångrat.
– Jag minns att jag från första mötet verkligen uppskattade att Binero tog ett helhetsgrepp om våra behov och guidade oss igenom processen att sätta upp allt. Under denna process och till skrivande stund har supporten varit exceptionell. Vi har kontakt direkt via Slack och det är alltid någon som svarar och det finns alltid en lösning på de problem som uppstår, säger Eric Andrén.

Han är också övertygad om att Mendly går en ljus framtid till mötes, och att allt fler människor kommer att kunna dra nytta av fördelarna med terapi i mobilen.

– Vi vet att denna typ av terapi fungerar och att många svenskar skulle må bättre av att använda vår tjänst. Samtidigt är det här nytt i Sverige, vilket gör att tröskeln är ganska hög i början. Därför arbetar vi hårt med att få ut vårt budskap och verkligen förklara vad användarna kan förvänta sig och vad nyttan är med denna typ av terapi. Vi är övertygade om att när vi finslipat vidare på tjänsten och nått ut på rätt sätt, så kommer människor inse hur mycket nytta den gör. Utöver den tjänst vi har idag har vi många spännande idéer under utveckling och ett par samarbeten på gång.

Och i takt med att tekniken i framtiden tar ännu fler språng, hoppas han att tjänsten kan utvecklas ytterligare på många olika sätt.

– Det är väldigt kittlande att fundera kring framtiden, med tanke på hur många spännande saker som händer inom VR/AR-terapi just nu. Det är ett område vi bevakar. Ett annat intressant område vi utforskar är par- och gruppterapi online. Vi har även ett webbgränssnitt som terapeuterna använder sig av redan och som också användarna snart kommer kunna nyttja.

Eric Andrén tillägger att Mendly som tjänst primärt är till för terapi, men att bolaget Mendly Sweden AB har visionen att vara en stor aktör i ett bredare arbete att få människor att må bättre.
– Det betyder att vi inte är begränsade till just terapi. Framtiden får utvisa vilket nästa steg är för oss, men just nu är allt fokus på Mendly som tjänst.

Casefakta: Mendly

”Det är väldigt kittlande att fundera kring framtiden, med tanke på hur många spännande saker som händer inom VR/AR-terapi just nu. Det är ett område vi bevakar. Ett annat intressant område vi utforskar är par- och gruppterapi online. Vi har även ett webbgränssnitt som terapeuterna använder sig av redan och som också användarna snart kommer kunna nyttja.

Mendly som tjänst primärt är till för terapi, men att bolaget Mendly Sweden AB har visionen att vara en stor aktör i ett bredare arbete att få människor att må bättre. Det betyder att vi inte är begränsade till just terapi. Framtiden får utvisa vilket nästa steg är för oss, men just nu är allt fokus på Mendly som tjänst.“

Eric Andrén, CTO Mendly.