RP:s snabba tillväxt stöttas av flexibla och skalbara lösningar

Recycling Partner (RP) är utan tvekan en affärsidé på tillväxt. Under sitt första år omsatte RP mindre än en miljon kronor – under 2019 var omsättningen plötsligt uppe i 108 miljoner kronor och man hade 74 heltidsanställda. Verksamheten bygger på att återvinna och rekonditionera begagnad utrustning, för att motverka onödigt resursslöseri. Deras företagskunder sparar pengar samtidigt som de gör miljön en stor tjänst. RP:s snabba tillväxt krävde flexibel teknik och därför föll valet på Bineros skalbara lösningar.

Mobila arbetsplatser med övervakning och hög servicegrad

Genom Binero har RP satt upp mobila arbetsplatser i molnet, där hela kontorets IT – inklusive ett flertal applikationer, system och fjärrskrivbordsfunktion – är samlad. Utöver detta har de även ett virtuellt nätverk och brandvägg som hanterar kommunikationen i molnet. Hela miljön bevakas dygnet runt av Bineros driftsteam och RP har också tillgång till Bineros supportteam.

"Det tekniska stödet är fantastiskt, vi får alltid snabba svar med bra lösningar", säger John Hultberggrundare av RP.

Den svåraste utmaningen har enligt John varit att maximera tillgängligheten och flexibiliteten, men i dag anser han att de tillsammans med Binero nått den nivå som de vill ha. Att Binero med sitt klimatcertifierade datacenter också har ett stort fokus på hållbarhet var viktigt för RP i valet av leverantör.

"RP startades för att minska slöseriet i företag och organisationer. Vi lever som vi lär och därför beaktar vi miljö- och hållbarhetsaspekten i alla våra val", fortsätter John.

fler case