världsunik certifiering klar: binero levererar grön data!

Vi har arbetat länge för att minska klimatavtrycket från datalagring och dataanvändning och vårt egna datacenter är nu - som första anläggning i världen - certifierat med den globala miljömärkningen Fossil Free Data. Detta innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 % förnybar el.

Digitaliseringen går för högvarv i spåren av Covid-19 och pandemin. Resultatet är en snabb utbyggnad av IT-infrastrukturen, vilket i sin tur har satt strålkastarljuset på den miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Faktum är att världens drygt nio miljoner datacenter redan för några år sedan stod för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att lagringsbehoven ökar.

Klimatsmart IT-infrastruktur för vårt allt mer digitala samhälle är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Det är därför viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på väg att börja använda, molntjänster erbjuds moderna och hållbara alternativ.

Därför är vi stolta över att Bineros långtgående hållbarhetspolicy nu belönas med en världsunik certifiering av vårt datacenter DCs01 utanför Vallentuna, norr om Stockholm. Vi har valt att gå i bräschen för en helt ny generation datacenter och ser det som självklart att låta vår egna svenska molntjänst utgå just från centret i Vallentuna.

Ofta placeras datacenter och colocationverksamhet (uthyrning av plats i datacenter) i gamla bergrum, före detta lagerlokaler eller fabriker, vilket kan medföra många kompromisser med säkerhet, funktionalitet och klimat.

Vi har istället byggt vårt datacenter från grunden och helt utan kompromisser, tillsammans med vår energipartner E.ON och i nära samarbete med Vallentuna Kommun. Läs mer om vårt samarbetsprojekt och resultatet av vårt arbete. Värt att nämna är att all vår överskottsenergi bidrar till att värma upp fastighetsbeståndet i Vallentuna!

fler artiklar