Idag har jag haft glädjen att kommunicera nyheten om att Binero tecknat avtal om förvärv av RedBridge – ett bolag specialiserat inom öppna programvaror, Kubernetes och containerteknologi för digital utveckling i framkant.

Binero går ihop med RedBridge för att skapa ett komplett erbjudande inom digital infrastruktur och modern applikationsutveckling. Det innebär att våra kunder och partners får tillgång till en större portfölj av tjänster, bland annat specialistkonsulter inom Kubernetes och containerteknologi, för förstudier, flytt till molnet och utvecklingsprojekt.

Du kan läsa mer om det planerade samgåendet i vårt gemensamma pressmeddelande, samt i den FAQ som tagits fram.

Vi kommer inte göra några stora förändringar i närtid. Vårt största fokus kommer även fortsatt att ligga på våra åtaganden för kunder och partners.

Förvärvet påverkar heller inte ingångna avtal med Binero. Alla avtal gäller tillsvidare, i befintligt skick, i befintligt företag. Detsamma gäller kontaktvägarna. Du når oss enklast på info@binero.com och 020-11 33 80.

Avslutningsvis vill jag lyfta att samgåendet med RedBridge ger oss möjlighet att skapa ett ännu större värde i våra leveranser av tjänster och teknik. Tillsammans stärker vi vår position och skapar ett framtidssäkrat erbjudande inom den digitala affären.

Stockholm 18 oktober 2021

Charlotte Darth

VD Binero Group AB