Säkert uppkopplad laptop via VPN 17 april 2020

Använd VPN för att höja er IT-säkerhet vid distansarbete

Distansarbete är ett aktuellt ämne och vi på Binero får just nu många frågor från företagare som undrar hur deras medarbetare kan arbeta hemifrån på ett sätt som är så smidigt som möjligt – utan att kompromissa på säkerheten. Här vill vi lyfta fram VPN, som är en bra lösning för både det mindre och det större bolaget. Men vad är då VPN? Och varför och hur ska det användas?

Varför pratar så många om VPN?

Covid-19 har inneburit en snabb anpassning av arbetslivet. Behovet av att kunna jobba på distans är större än någonsin och troligtvis kommer vi inte att se en återgång till det normala, dvs. arbetslivet innan pandemin. Snarare kommer vi blicka tillbaka och se ett tydligt ”före” och ”efter” Covid-19.

När delar av arbetsveckan och den egna arbetsplatsen förläggs till hemmet, så blir kontoret mer av en plats för social sammankomst och nätverkande. Allt sammantaget så ställer det digitala arbetslivet krav på bra och säkra kommunikationslösningar. Det är här som bland annat VPN blir viktigt att få koll på.

Vad är VPN och varför ska jag använda det?

VPN står för virtuellt privat nätverk och är enkelt förklarat en säker tunnel mellan två eller flera enheter. Det skapas en säker och skyddad anslutning till din organisations nätverk, trots att du sitter på distans. Det här är inte minst viktigt när du sitter på offentliga nätverk, till exempel ett gratis wifi i den lokala stadsparken.

Allt från storföretag och myndigheter till småbolag kan använda sig av VPN. Det kan handla om att sätta upp en VPN-tunnel mellan din egen dator och en server på jobbet, eller ett VPN uppsatt mellan två olika kontor för att skapa upplevelsen av ett enda internt nätverk. VPN-tjänster är enkla att använda och kräver inte några tekniska färdigheter.

Vad kan jag använda VPN till?

Använd tunnelteknologin för att sätta upp ett klient-VPN

Ett klient-VPN är till just för att vi ska kunna vara mer mobila i vårt arbetsliv. Istället för att ta säkerhetsrisken att ladda ned data på den lokala laptopen (som kan bli stulen eller gå sönder), så används istället en VPN-lösning för att komma åt kontoret eller filservern. Denna lösning blir allt vanligare och allt mer efterfrågad av våra kunder.

Utöver klient-VPN finns en uppsjö av andra lösningar för kommunikation som t.ex.

  • Svartfiber
  • MPLS
  • Våglängd

Även detta kan Binero hjälpa till med, men det är mer kostsamma lösningar som är anpassade för lite större företag.

Använd VPN för att nå specifika tjänster och nätverk

Det här är ett bra exempel på vad vi på Binero använder VPN-tunnlar till, både för egen del och för våra kunder. För att kunna upprätthålla säkerheten kring vår egen och våra kunders IT är all åtkomst utifrån begränsad. Endast utvalda saker ges tillgång till, exempelvis på en webbserver så är ofta port 80 och 443 (dvs. http och https) öppna för att besökaren ska kunna nå servern med en webbläsare och därigenom handla i e-butiken eller titta på hemsidan. Medan däremot andra portar såsom t.ex. SSH i Linux eller RDP (fjärrskrivbord) i Windows kräver en aktiv VPN-session med server för att kunna nå dem.

Använd VPN för site-to-site

Det här är en bra lösning för bolag som vill skapa ett permanent internt nätverk för flera geografiskt utspridda enheter t.ex. kontor i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. I stället för att varje enhet lever sitt egna liv med helt egen IT-infrastruktur, så binds varje kontor samman med en site-to-site-lösning. Bineros datacenter agerar då som en knutpunkt i mitten. På det sättet har alla era kontor tillgång till samma data (vilket sedan kan begränsas individuellt på både site- och klientnivå) men utan att vara beroende av varandra.

Använd VPN för att hindra att din internettrafik avlyssnas

Egentligen är det inte ett skydd i ordets rätta bemärkelse att använda sig av en VPN-tjänst för vanlig surf, eftersom att trafiken inte är krypterad mellan VPN-tjänsten och slutdestinationen. Men det blir allt vanligare att använda sig av VPN av anonymiseringsskäl. Detta fenomen ökar i takt med att internetleverantörer, myndigheter och plattformsföretag som Google, Facebook och Amazon blir allt mer integritetskränkande.

Avslutningsvis – distansarbetet är här för att stanna

Innan pandemin skiljde sig företag åt i synen på distansarbete, både vad gäller formella policys och informella attityder. Nu är vi plötsligt i en situation där hela samhället och näringslivet har tvingats till ett skarpt test. Det har visat sig fungera relativt bra i många branscher, tack vare digitaliseringen och teknologier såsom just VPN.

Det är troligt att förändringen av både attityder och beteenden kopplat till arbetslivet och distansarbete blir varaktig, och fortsätter även efter det att coronapandemin i framtiden förhoppningsvis kunnat kontrolleras. Därför – och av uppenbara säkerhetsskäl här och nu –   är det hög tid att komma igång med VPN-lösningar redan idag. Kontakta oss på Binero så hjälper vi dig.

Läs vidare
Visa alla artiklar