3 maj 2020

4 tips för att säkerställa att din server fungerar på bästa sätt

En förutsättning för att er digitala infrastruktur ska fungera så effektivt som möjligt är att maskinparken och dess system är optimerade på bästa sätt. Inte minst i rådande läge med snabbt ökande grad av digitalisering och en hög belastning på IT-infrastrukturen. Här finner du konkreta råd kring hur du gör en bra och grundlig genomgång av era servrar och system.

1. Kontrollera att operativsystemet inte är EoL (End-of-life)

Vi på Binero träffar ibland på företag som använder sig av äldre operativsystem för sin server. Detta innebär inte bara generella säkerhetsrisker, utan du riskerar även att nya uppdateringar för dina program inte funkar optimalt eller inte alls.

Med ”äldre operativsystem” för servrar avses system från mellan år 2003 till 2008. EoL innebär att produkten är i slutet av sin livslängd (utifrån systemleverantörens synvinkel) och att leverantören därför slutar marknadsföra, sälja och/eller uppdatera den. Här kan du söka efter EoL för olika produkter. Du kan givetvis också alltid prata med oss på Binero så kan vi hjälpa till med detta.

2. Ta reda på vilken prestanda som dina programvaror kräver av servern

Det är viktigt att undersöka vilken serverprestanda som behövs för exempelvis 2, 5, 20, 40 eller 100 användare. För varje användare krävs en hel del serverresurser vilket gör att en utökning av antalet användare kan leda till stora driftproblem. Ta reda på vad som verkligen krävs för just din organisation och set-up. Detta är dock inte alltid helt enkelt eftersom de flesta organisationer använder sig av många olika program och där varje programvara kommer med sina egna krav. Se till att de leverantörer som tillhandahåller era programvaror ger er en bra bild av vilken serverprestanda som krävs, eller kontakta oss på Binero för hjälp.

3. Säkerställ att er server kan växa tillsammans med er

På samma sätt som du behöver ta reda på vad era programvaror verkligen kräver i serverprestanda, behöver du tänka framåt och planera för en framtida molnexpansion. Det kan vara så att företaget eller organisationen växer, alternativt adderar ny och mer krävande programvara. För ett tillväxtföretag är det rimligt att anta att servern förmodligen kommer behöva utökas med mer hårddiskutrymme, CPU, RAM etc. Behöver du stöd kring detta så prata med oss på Binero, så hjälper vi dig med en anpassad plan vad gäller servrar och prestanda.

4. Håll allt uppdaterat

Nu när du säkrat optimal funktion och prestanda för er server så behöver du se till att hålla den uppdaterad med senaste programvaran och uppdateringar. Risken med en server som inte är uppdaterad är att de program som du använder inte fungerar på bästa möjliga sätt. Du får inte ut allt det som programvaran utlovar, eller kanske fungerar den inte alls. Om du är osäker på vilka uppdateringar som är prioriterade så kan du antingen gå på vilka säkerhetsuppdateringar som servern vill ladda ner eller ringa oss på Binero så går vi igenom det tillsammans.

Har du några frågor eller funderingar – eller vill du ha hjälp med att kontrollera att dina servrar och system fungerar på bästa sätt – kontakta oss så hjälper vi dig.

Redo att ta nästa steg? Gå från on-prem till colocation

För att säkerställa nyttan och dina servrars ofta kritiska funktioner, kan det vara en god idé att placera dina servrar i ett datacenter. Ett datacenter har oftast en betydligt högre fysisk säkerhet både gällande säkerhetsklassning av själva byggnaden och även larmklassning. Även redundansen, framför allt vad gäller strömförsörjning och internetkapacitet, är oftast helt överlägsen i ett professionellt datacenter.

Att placera dina servrar i ett datacenter bidrar alltså till att maximera värdet av din viktiga infrastruktur, men det innebär också att du på ett smidigt sätt kan påbörja din molnresa genom att nyttja de andra molntjänster som redan är etablerade i datacentret. Vill du höra mer kring vad colocation skulle kunna innebära för dig – kontakta då oss på Binero. Du kan också räkna på vad det skulle kunna kosta dig, i vår Colocation-kalkylator.

Läs vidare
Visa alla artiklar